chat bubbles

ΔΕΗ Chatbot

Απαντώ άμεσα!

Γεια σου! Είμαι η ψηφιακή βοηθός της ΔΕΗ. Πως μπορώ να σε βοηθήσω;

Διάλεξε το μέσο επικοινωνίας

Στείλε μήνυμα ως
επισκέπτης ή από το
messenger

Έχεις Viber;
Στείλε απευθείας
μήνυμα εδώ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ - ΔΩΡΑ
Η εταιρεία με την επωνυμία «CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «CROWDPOLICY ΙΚΕ» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 82, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») για την προώθηση του αυτόματου ψηφιακού βοηθού της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΕ» (εφεξής «ΔΕΗ») που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://chatbot.dei.gr/, την οποία διαχειρίζεται εκ συμβάσεως η ως άνω διοργανώτρια εταιρεία.
Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του ψηφιακού βοηθού της ΔΕΗ, την ιστοσελίδα της ΔΕΗ https://www.dei.gr/el, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και της ΔΕΗ, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί και 10 αναπληρωματικοί οι οποίοι θα κερδίσουν δέκα (10) Apple iPhone 12 128GB 5G Black (ένα για τον κάθε τυχερό).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρείας καθώς και της ΔΕΗ, τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι σωρευτικά θα:
1. Συνομιλήσουν με τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό της ΔΕΗ μέσω facebook messenger ή viber γράφοντας «χρόνια πολλά»
2. Έχουν κάνει like και έχουν ευχηθεί με σχόλιο στο post του διαγωνισμού της Facebook σελίδας του αυτόματου ψηφιακού βοηθού της ΔΕΗ που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/DEHChatbot.
3. Έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν σε αυτό το link: https://chatbot.dei.gr/bday (το link θα είναι της μορφής (https://chatbot.dei.gr/bday/xxx) .
4.Έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με μία συμμετοχή, με επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του.
H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 15/06/2021 και λήγει στις 11/07/2021. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και 10 αναπληρωματικοί.
Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.
Οι δέκα (10) νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή των δώρων τους.
Οι δέκα (10) ως άνω νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.
Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσουν για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η ως άνω Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον πρώτο κατα σειρά αναπληρωματικό.
Η εταιρεία θα ανακοινώσει τους τελικούς νικητές με σχόλιο (comment) που θα δημοσιευτεί στις 16/7/2021 στη Facebook σελίδα του αυτόματου ψηφιακού βοηθού της ΔΕΗ https://www.facebook.com/DEHChatbot αφού πρώτα η Διοργανώτρια έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ
Tα δώρα μπορούν να παραληφθούν από κάθε νικητή, κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω Διοργανώτρια εταιρεία από την έδρα της διοργανώτριας εταιρείας, όπως αναγράφεται ως άνω ή με αποστολή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier) με ταυτοποίηση στοιχείων. To δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που ο ίδιος δε μπορεί να παραστεί στην παραλαβή του δώρου, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του, του οποίου επίσης τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή, κατά την παραλαβή του δώρου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων μέχρι την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού εκτός αν έχει νόμιμη υποχρέωση διατήρησης τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε η διοργανώτρια θα συνεχίσει να τηρεί εμπιστευτικά τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, τηρουμένων των όρων της νομοθεσίας για τη προστασία προσωπικών δεδομένων. Το χρονικό διάστημα ισχύος του διαγωνισμού τα στοιχεία θα τηρούνται από την Διοργανώτρια στις ως άνω εγκαταστάσεις, δηλαδή στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Γράμμου, αρ. 82, τηλ. 2169002600, email: hello@crowdpolicy.com.
Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας που έχουν σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συναίνεσή τους.
Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια, όπως παραπάνω αναγράφεται, για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, για αιτήματα τροποποίησης αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισιάς 1-3, 115 23 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.
Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια εταιρεία και την ΔΕΗ για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
Η Διοργανώτρια και η ΔΕΗ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς του διαγωνισμού και μόνο, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση των στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου στις σελίδες του αυτόματου ψηφιακού βοηθού της ΔΕΗ και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της, καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω.
Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν ούτε την εικόνα της Διοργανώτριας εταιρείας, ούτε την εικόνα της ΔΕΗ. Διαφορετικά, η διοργανώτρια εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την εταιρεία Crowdpolicy για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η ως άνω εταιρεία δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και των λοιπών social media και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει σε τεχνικά μέσα ή στα social media με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της Διοργανώτριας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας και της ΔΕΗ.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του επάθλου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό, και να ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα link: https://chatbot.dei.gr/ . Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρείας.